Navigace

Obsah

 

  MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

  Název: Mateřská škola ZAVIDOV, okres Rakovník

 

  IČO: 70992410                IZO: 107518244

 

  Adresa. Mateřská škola Zavidov

              Zavidov č. 36

              270 35 Petrovice u Rakovníka

 

  Telefon: 326539911  mobil: 724187787

 

  E-mailová adresa: mszavidov@seznam.cz

 

  Provoz školy: 6.30 - 15,30 hod

 

  Ředitelka školy: Plincnerová Jana

 

  Zřizovatel školy: Obec Zavidov

 

  Kolektiv MŠ: Plincnerová Jana, ředitelka

                     Čuříková Markéta, učitelka

                     Egertová Kateřina, vedoucí školní jídelny a kuchařka

                     Diepoldová Dana, uklízečka

 

 

  Mateřská škola byla zřízena 2. září 1987. Od 1. 12. 2002 je právním subjektem. Kapacita

  MŠ je 23 dětí. Pracujeme podle ŠVP /Školní vzdělávací program/.

  Hlavním cílem programu je:  -

 • všeobecný rozvoj dítěte
 • sebeobsluha
 • rozvoj základních splečenských návyků
 • posilování rozvoje řeči
 • rozvoj psychycké a fyzické zdatnosti dětí
 • posilování schopnosti učení
 • příprava na základní školu.

 

  Ve školním roce 2017/18 máme hlavní téma:

                   KLÍČEK NAŠE ŠKOLKA MÁ,

           DVEŘE DĚTEM OTVÍRÁ

 

  které je rozděleno do 7 tématických celků:

 1.  Kouzelným klíčkem odemkneme školku
 2.  Duhový klíč přivedl podzim
 3.  Louzelným klíčkem vítáme vánoční čas
 4.  Klíč s námi prožije zimní radovánky
 5.  Rozkvetlý klíč volá jaro
 6.  Kouzelný klíč po roce školku zamyká
 7.  Kouzelný klíč čaruje

 

 

   Stravné: celodenní strava Kč 29,--

               /přesnídávka:  Kč 7,--, oběd: Kč 16,--, svačina: Kč 6,--

   Příspěvek na provoz: Kč 200,--  /měsičně/

   - splatné vždy k 15. následujícícho měsíce hotově nebo převodem z účtu