#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Informace

Typ: ostatní
Ve dnech 15.11.2021 – 20.12.2022
bude probíhat výstavba kanalizace a ČOV v obci Zavidov. Hlavním dodavatelem je firma EKOSTAVBY Louny s.r.o., zastoupená stavbyvedoucím Romanem Moravcem tel. 739 348 667.

INFORMACE o výstavbě .pdf (161.2 kB)

INFORMACE

pro obyvatele v okolí staveniště

ve dnech 15.11.2021 – 20.12.2022

bude probíhat výstavba kanalizace a ČOV v obci Zavidov. Hlavním dodavatelem je firma EKOSTAVBY Louny s.r.o., zastoupená stavbyvedoucím Romanem Moravcem tel. 739 348 667.

                V rámci povolené stavby budou na staveništi probíhat práce, které v nezbytné míře mohou omezit Vaše zvyklosti a ztížit Vám Váš pobyt – dojde k omezení průjezdnosti komunikací, krátkodobému omezení vjezdu do nemovitostí. Práce započnou v prostoru ČOV a navážou stokou A (čp.44 – čp.20) a stokou A3 (čp.116 – čp.65) v místních komunikacích. Od dubna 2022 práce na stoce A v komunikaci SúS. Současně je v zájmu zhotovitele, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců, jak mu ukládají právní předpisy, ale i Vás spoluobčanů včetně Vašich dětí.

 

Řiďte se prosím následujícími upozorněními:

  • Respektujte výstražné cedule a dodržujte uvedené zákazy a příkazy
  • Řiďte se pokyny pracovníků stavby
  • Pohybujte se pouze po vyznačených cestách
  • Nezdržujte se v nebezpečných prostorech stavebních strojů, které jsou dány dosahem pracovního zařízení zvětšeným o 2m
  • Vyhýbejte se místům s nebezpečím pádu do výkopů, může dojít k uvolnění zeminy a jejímu sesutí do výkopu
  • Při cestě z domova a zpět si uvědomte, že nelze zajistit rovné a upravené zpevněné cesty a proto používejte tomu odpovídající obuv
  • Uvědomte si, že zodpovídáte za své děti, a proto je hlídejte a náležitě informujte o nebezpečích, které na ně na stavbě číhají
  • S uvedenou informací seznamte i osoby, která Vás navštěvují (známé, listonoše, lékaře apod.)
  • Pokud budete v období rekonstrukce řešit specifické problémy (dovoz uhlí, dodání zboží, nadměrných výrobků atp.), vždy hledejte způsob řešení u výše uvedených zástupců zhotovitele
  • Nepřibližujte se ke skládkám materiálu, může dojít k porušení stability apod. s následným nebezpečím zavalení, zasypání apod. s možnými vážnými zdravotními následky

 

Věříme, že omezení způsobená výstavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a dokončené dílo, které Vám bude dlouho sloužit k Vaší maximální spokojenosti.                                                                                                        

Zhotovitel stavby


Příloha

Vytvořeno: 15. 11. 2021
Poslední aktualizace: 15. 11. 2021 09:09
Autor: Správce Webu