#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Informace

Typ: ostatní
Kanalizace je stále ve výstabě, především není dořešený finální povrch komunikací.
Vše se dá do pořádku do 30.6.2023.
Hlavním dodavatelem je firma EKOSTAVBY Louny s.r.o., zastoupená stavbyvedoucím Romanem Moravcem tel. 739 348 667.

INFORMACE o výstavbě .pdf (161.2 kB)

INFORMACE

pro obyvatele v okolí staveniště

ve dnech 15.11.2021 – 20.12.2022

bude probíhat výstavba kanalizace a ČOV v obci Zavidov. Hlavním dodavatelem je firma EKOSTAVBY Louny s.r.o., zastoupená stavbyvedoucím Romanem Moravcem tel. 739 348 667.

                V rámci povolené stavby budou na staveništi probíhat práce, které v nezbytné míře mohou omezit Vaše zvyklosti a ztížit Vám Váš pobyt – dojde k omezení průjezdnosti komunikací, krátkodobému omezení vjezdu do nemovitostí. Práce započnou v prostoru ČOV a navážou stokou A (čp.44 – čp.20) a stokou A3 (čp.116 – čp.65) v místních komunikacích. Od dubna 2022 práce na stoce A v komunikaci SúS. Současně je v zájmu zhotovitele, aby nedocházelo k ohrožení života a zdraví zaměstnanců, jak mu ukládají právní předpisy, ale i Vás spoluobčanů včetně Vašich dětí.

 

Řiďte se prosím následujícími upozorněními:

  • Respektujte výstražné cedule a dodržujte uvedené zákazy a příkazy
  • Řiďte se pokyny pracovníků stavby
  • Pohybujte se pouze po vyznačených cestách
  • Nezdržujte se v nebezpečných prostorech stavebních strojů, které jsou dány dosahem pracovního zařízení zvětšeným o 2m
  • Vyhýbejte se místům s nebezpečím pádu do výkopů, může dojít k uvolnění zeminy a jejímu sesutí do výkopu
  • Při cestě z domova a zpět si uvědomte, že nelze zajistit rovné a upravené zpevněné cesty a proto používejte tomu odpovídající obuv
  • Uvědomte si, že zodpovídáte za své děti, a proto je hlídejte a náležitě informujte o nebezpečích, které na ně na stavbě číhají
  • S uvedenou informací seznamte i osoby, která Vás navštěvují (známé, listonoše, lékaře apod.)
  • Pokud budete v období rekonstrukce řešit specifické problémy (dovoz uhlí, dodání zboží, nadměrných výrobků atp.), vždy hledejte způsob řešení u výše uvedených zástupců zhotovitele
  • Nepřibližujte se ke skládkám materiálu, může dojít k porušení stability apod. s následným nebezpečím zavalení, zasypání apod. s možnými vážnými zdravotními následky

 

Věříme, že omezení způsobená výstavbou Vám vynahradí kvalitně a bezpečně realizované a dokončené dílo, které Vám bude dlouho sloužit k Vaší maximální spokojenosti.                                                                                                        

Zhotovitel stavby


Příloha

Vytvořeno: 15. 11. 2021
Poslední aktualizace: 31. 1. 2023 19:36
Autor: Správce Webu