#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Poplatky pro rok 2024

Typ: náš tip | ostatní
QR platba Poplatky za odvoz odpadu a za psa

Poplatky dle obecně závaných vyhlášek pro rok 2024

Poplatky za odvoz odpadu

Sazba poplatku činí 900 Kč.

  1. Poplatek, poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení každé fyzické osoby v obci.
  2. Poplatek, poplatková povinnost vznikla z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci umístěné na území obce.

Poplatek je splatný jednorázově, za příslušný kalendářní rok.

 

POZOR ZMĚNA SVOZU: Mění se termín letního svozu, to je od 1.5.2024 do 30.9.2024 na 1x za 14 dnů.

Poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je pro účely tohoto poplatku osoba, která je přihlášená nebo má sídlo na území České republiky.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za jednoho psa .......................................................................................................................100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele ....................................................................150 Kč

c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let .........................................................................  50 Kč

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let ......................150Kč

 

Poplatek je splatný nejpozději do 30.6. příslušného kalendářního roku.

 

Poplatky je možné uhradit na obecním úřadě v Zavidově v době úředních hodin účetní obce, nebo převodem na číslo účtu: 6124776369/0800 Česká spořitelna, nebo 259319897/0600 Moneta Money Bank

-  uveďte prosím pro příjemce:  jméno, odpad + pes, č.p..

Po připsání poplatku na bankovní účet je k vyzvednutí známka, nebo pytle na obecním úřadě v Zavidově v době úředních hodin účetní obce.

 

Obecně závazné vyhlášky zde:

 

qr

 


Vytvořeno: 26. 1. 2022
Poslední aktualizace: 2. 1. 2024 10:59