#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Zpět

Oznámení o konání zasedání zastupitelstva obce

Oznámení o konání zasedání ZO 2023_2.pdf (98.82 kB)

 

O Z N Á M E N Í

o konání zasedání Zastupitelstva obce Zavidov, které se uskuteční ve středu 31. května 2023 od 17,00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Zavidov

Navržený program:

 • Zahájení, jmenování ověřovatelů
 • Schválení programu zasedání v souladu s pozvánkou
 • Kontrola a plnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 • Závěrečný účet obce za rok 2022
 • Účetní závěrka obce za rok 2022
 • Projednání smlouvy čj.: 11493/2023-SŽ-OŘ PHA-OP
 • Projednání smlouvy se společností EKOKOM
 • Projednání smlouvy o dodávce energie
 • Projednání dodatku č. 4 v projektu „ČOV a kanalizace Zavidov – 1. etapa"
 • Projednání smlouvy o dílo
 • Projednání smlouvy na majetek a odpovědnost obce
 • Darovací smlouva
 • Rozpočtové opatření
 • Organizační věci, různé

Vyvěšeno: 22. 5. 2023

Datum sejmutí: 31. 5. 2023

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět