#
#
#

Nádraží Zavidov 2024

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Obsah

Jízdní řád autobusů u COOPu

 

 

 

Poplatkový asistent pro rok 2023

Tímto poplatkovým asistentem je možno vytvořit předlohu pro platby dle:

  • Obecně závazné vyhlášky obce Urbanice č. 1/2020 O místním poplatku ze psů
  • Obecně závazné vyhlášky obce Urbanice č. 1/2022 O místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
  • Obecně závazná vyhláška obce Urbanice č. 2/2021 O stanovení obecního systému odpadového hospodářství
  • Úhradě stočného

 

Vyhlášky obce naleznete na webových stránkách tady.

Poplatky jsou rozděleny na tři dílčí platby s ohledem na jejich přehlednost. Prosíme o dodržení variabilního a specifického symbolu, aby bylo možné platby rozeznat v účetním systému.

Vyplněný formulář po vygenerování si můžete vytisknout. Pod vyčíslenými poplatky se objeví člačítko Tisk a formulář se vytiskne do nového okna, ze kterého ho můžete vyexportovat, vytisknout (Ctrl+P) nebo si ho uložit.

Ceny pro rok 2023 jsou stanoveny následovně:

  • Stočné - 800 Kč na osobu (22,2 Kč za 1m3 při směrné spotřebě 36 m3/osoba a rok)
  • Psi - první pes 60 Kč, každý další pes 120 Kč
  • Odpady, děti do 6ti let včetně = 0,- Kč, osoby nad 70 let včetně = 400,- Kč, ostatní = 800,- Kč.
  • Odpady, Druhá nádoba 400,- Kč, Druhý dům, rekreační objekt nebo neobydlený dům = 800 Kč (jako by v něm žila jedna osoba)

 

Důležité upozornění. Prosíme všechny občany, aby důsledně třídili odpad. Pouze tak je možné cenu za svoz odpadu udržet v rozumných mezích. Každý rok se snižuje obci limit komunálního odpadu a překročením limitu stoupá skokově cena za každou tunu odpadu uloženou na skládce.

Pokud si s formulářem nevíte rady, nebo vám něco nefunguje, volejte +420 608 311 780

 
1 Základní informace o poplatníkovi
Jméno a příjmení: Obec: Číslo popisné:
2Počet osob v domácnosti (kteří mají zde trvalé bydliště)
do 6ti let od 6ti let do 70ti let nad 70 let
3Doplňující údaje
 
?
Počet bytů/domů/chat k rekreaci nebo prázdných:

Vyhláška Čl. 2, odst. 1, písmeno b) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí: b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně - nejedná se o zahradní domek případně jiné příslušenství ...

 
Počet požadovaných nádob navíc: Počet psů:

 


4Souhlas se zpracováním údajů

Uděluji tímto souhlas Obci Urbanice, se sídlem Urbanice 40, 503 27 Urbanice, IČ: 00528986 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů zpracovávala tyto osobní údaje: jméno a příjmení, rok narození a adresu trvalého bydliště. Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem evidence poplatků vybíraných na území obce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 2 let od udělení souhlasu. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje obce Urbanice.

V současné době se žádné údaje neuchovávají.