#
#
#

Nádraží Zavidov 2024

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Územní plán obce Zavidov

 

Mapová aplikace obecním úřadům a široké veřejnosti nabízí mnohé funkcionality a nástroje, kterými jsou například:

•             georeferencovaná grafická část Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a jejich aktualizací

•             georeferencovaná grafická část územních plánů (hlavní výkres, koordinační výkres včetně legend)

•             odkaz na webové stránky jednotlivých obcí

•             odkaz na ILAS (Evidenci územně plánovací činnosti) jednotlivých obcí

•             odkaz na změny územních plánů, regulační plány a územní studie

•             vyhledávání podle parcelních čísel, listu vlastnictví, katastrálních území včetně nahlížení do Veřejného dálkového přístupu ČÚZK Online (vrstvu ČÚZK ISKN online není možno vizualizovat ve starších prohlížecích app, např. internet explorer)

•             možnost využití nástroje GoogleStreetView

•             možnost tisku do předdefinovaných šablon

•             a další funkce